Położenie

Nadleśnictwo Białowieża należy do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Powierzchnia ogólna gruntów nadleśnictwa wynosi 12585,53 ha (wg. stanu na okres 01.01.2024).

Galeria zdjęć

W tym miejscu macie Państwo możliwość zapoznania się z uaktualnianym na bieżąco albumem fotograficznym pracowników Nadleśnictwa Białowieża.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo Białowieża jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie.

Projekty i fundusze

Nadleśnictwo Białowieża prowadzi działania związane z ochroną żubra, finansowane ze środków Funduszu leśnego.