Asset Publisher Asset Publisher

INFORMACJE OGÓLNE

Nadleśnictwo Białowieża należy do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Powierzchnia ogólna gruntów nadleśnictwa wynosi 12585,53 ha (wg. stanu na okres 01.01.2024).

Podstawę prawną ustalenia zasięgu terytorialnego działania nadleśnictwa stanowi:

  • Zarządzenie Nr 45 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 1.10.1972 roku w sprawie likwidacji i zmian w zasięgu terytorialnym nadleśnictw.
  • Zarządzenie Nr 123 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 19.09.1994 roku w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania nadleśnictw wchodzących w skład RDLP w Białymstoku.

Nadleśnictwo Białowieża położone jest w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego, w powiecie hajnowskim, w gminie Białowieża. W tabeli 1 przedstawiono powierzchnię zajmowaną przez lasy nadleśnictwa w poszczególnych jednostkach podziału administracyjnego.

Tabela 1. Podział administracyjny Nadleśnictwa Białowieża na powiaty i gminy

 

Województwo, Powiat, Gmina

Powierzchnia

(ha)

1

2

 

 

            PODLASKIE

12 585,53

       powiat hajnowski

12 585,53

Białowieża

12 585,53


 

W skład nadleśnictwa wchodzą dwa obręby: Białowieża - podzielona na 3 leśnictwa i Zwierzyniec - podzielony na 3 leśnictwa.

Siedziba nadleśnictwa znajduje się w Białowieży przy ulicy Wojciechówka 4 (oddz. 452B obrębu Białowieża). Położenie oraz odległości od urzędów administracji państwowej i instytucji mających znaczenie gospodarcze dla Nadleśnictwa Białowieża przedstawia się następująco:

- Regionalna Dyrekcja Lasów Panstwowych w Białymstoku - 85 km,

- Urząd Wojewódzki w Białymstoku - 83 km,

- Urząd Marszałkowski w Białymstoku - 85 km,

- Starostwo Powiatowe w Hajnówce - 20 km,

- Urząd Gminy w Białowieży - 2km,

- Urząd Pocztowy w Białowieży - 2km,

- najblizsza stacja kolejowa w Hajnówce - 22 km,

- najblizszy przystanek autobusowy - obok siedziby.

Od północy Nadleśnictwo Białowieża graniczy z Nadleśnictwem Browsk, od wschodu z Białowieskim Parkiem Narodowym, od południa z Białorusią, a od zachodu z Nadleśnictwem Hajnówka.