Asset Publisher Asset Publisher

Kompleksowa ochrona żubra w Polsce

Nadleśnictwo Białowieża prowadzi projekt związany z ochroną czynną żubra.

 

Projekt „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” przewidziany jest na lata 2019-2023 i realizowany zgodnie ze standardem dobrych praktyk. Ochroną są objęte istniejące wolne populacje żubra – białowieska, knyszyńska, borecka, bieszczadzka, augustowska oraz żyjąca na poligonie drawskim. W projekcie zaplanowano także wypuszczenie nowych stad w Puszczy Rominckiej oraz w Lasach Janowskich. Prowadzone są także działania ochronne w stosunku do żubrów żyjących w zagrodach.

W Nadleśnictwie Białowieża w ramach projektu będą realizowane następujące zadania:

  • zimowe dokarmianie żubrów,
  • koszenie 34 ha łąk ze zbiorem siana,
  • oczyszczanie miejsc zimowego dokarmiania wraz z posezonową konserwacją brogów,
  • pielęgnacja sadów owocowych oraz ich grodzenie i remontowanie już istniejących ogrodzeń,
  • budowa brogów,
  • zakup: pilarki do udrażniania przejazdów przy opiece nad stadem, lornetek, fotopułapek oraz aparatu fotograficznego do obserwacji i dokumentacji żubrów występujących na terenie nadleśnictwa.

Koszt przedmiotowego projektu w Nadleśnictwie Białowieża wynosi 876 790 zł,
z czego 85 % finansowane jest z Funduszy Europejskich i 15% ze środków Funduszu Leśnego. 

Więcej informacji o projekcie.