Przetargi, zamówienia, zarządzenia Przetargi, zamówienia, zarządzenia

Plan zamówień publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 wersja nr 2 Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.08.2021 nr 2021/BZP 00067278/02/P

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 wersja nr 2 Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.08.2021 nr 2021/BZP 00067278/02/P do pobrania w pliku pdf na dole strony.