HODOWLA LASU HODOWLA LASU

NASIENNICTWO I SELEKCJA

Nadleśnictwo Białowieża dysponuje bazą nasienną, w skład której wchodzą drzewa i drzewostany zarejestrowane w BNL. Nasiona zebrane w tych obiektach przeznaczane są do produkcji sadzonek do odnowień i zalesień a także wykorzystywane są w badaniach naukowych.

Gospodarcze drzewostany nasienne:

Łącznie 144,98 ha w tym: Dąb szypułkowy - 53,60 ha, Sosna - 8,54 ha, Grab - 37,77 ha, Olsza czarna - 45,07 ha;

Drzewa mateczne – łącznie 83 szt.:

Dąb szypułkowy - 32 szt., Sosna - 21 szt., Olsza czarna - 20 szt., Osika - 1szt., Brzoza brodawkowata - 9 szt.;  

Źródła nasion:

Klon - 26,53ha.

Powadzone działania w obiektach nasiennych zmierzają do zachowania naturalnego zróżnicowania genetycznego populacji rodzimych gatunków drzew leśnych i utrwalania najlepszych populacji w miejscach ich występowania.