Wróć do pełnej strony

Zakaz wstępu do lasu

Nadleśnictwo Białowieża informuje, że z uwagi na występujące zniszczenie i znaczne uszkodzenie drzewostanów na terenie nadleśnictwa, obowiązuje okresowy zakaz wstępu do lasu, wprowadzony od 1 kwietnia 2020 r., zarządzeniem nr 10/20 Nadleśniczego Nadleśnictwa Białowieża, z dnia 31 marca 2020 r.

Zakaz wstępu do lasu nie dotyczy całego nadleśnictwa, a jedynie obejmuje część jego obszaru, gdzie wskutek kilkuletniej gradacji kornika drukarza oraz braku możliwości wykonywania zabiegów hodowlano-ochronnych, doszło do masowego zamierania drzew i drzewostanów powodując jednocześnie powstanie dużej liczby drzew martwych stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz ich mienia.

Nadleśniczy ponosi odpowiedzialność za narażenie życia i zdrowia osób odwiedzających lasy będące w jego zarządzie.

Zakaz wstępu do lasu nie obejmuje najpopularniejszych tras w Puszczy Białowieskiej, m.in. ścieżek edukacyjnych „Żebra Żubra", „Szlak Dębów Królewskich" i „Miejsce Mocy", Dróg: Narewkowskiej, Sinickiej, i Jagiellońskiej, a także wielu innych dróg leśnych, które są udostępnione, na zasadach zgodnych z ustawą o lasach, dla ruchu turystycznego pieszego i rowerowego, co ilustruje załączona mapa.


Zgodnie z ustawą o lasach (art. 35 i 26), nadleśniczy odpowiada za stan sanitarny lasu i ma obowiązek wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu, kiedy wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów. Nadleśniczy ponosi odpowiedzialność za narażenie życia i zdrowia osób odwiedzających lasy będące w jego zarządzie.