Wydawca treści Wydawca treści

Zasady korzystania z obiektów rekracyjno-wypoczynkowych

Nadleśnictwo Białowieża to niezwykle cenny turystycznie obszar Puszczy Białowieskiej, na którym znajduje się wiele ścieżek edukacyjnych, szlaków turystycznych pieszych, rowerowych czy Nordic Walking. W swojej bogatej ofercie, posiadamy również liczne leśne wiatki czy miejsca ogniskowe, na których w swodobny sposób możemy usiąść i odpocząć po leśnej wędrówce.

W swojej ofercie edukacyjnej zapraszamy do odwiedzin Ośrodka Edukacji Leśnej "Jagiellońskie" oraz sąsiadującej z nim leśnej żwirowni zaaranżowanej na amfiteatr.

Aby poprawiać jakość ruchu turystycznego, staramy się także w jak najlepszy sposób utrzymać stan jakościowy miejsc postoju pojazdów czy parkingów leśnych, przy okazji je modernizując.

Jednocześnie informujemy, że korzystanie z obiektów turystyczno-rekreacyjnych na terenie Nadleśnictwa Białowieża wiąże się z akceptacją ich regulaminów, zamieszczonych poniżej.