Wydawca treści Wydawca treści

POMNIKI PRZYRODY

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa.

Pomniki przyrody

 Na terenie Nadleśnictwie znajduje się 497 pomników przyrody:

 - 465 pojedynczych drzew,

 - 31 grup drzew,

 - 1 pojedynczy głaz.