Wydawca treści Wydawca treści

ZASOBY LEŚNE

Głównymi gatunkami tworzącymi drzewostany w Nadleśnictwie Białowieża są olsza i sosna, które zajmują odpowiednio 27,20% i 26,82% powierzchni leśnej zalesionej. Gatunki iglaste zajmują 33,29% powierzchni nadleśnictwa, a liściaste 66,71%, w tym: dąb – 19,52%, grab – 10,35%, brzoza – 6,82%, świerk – 6,47%.

Przeciętny wiek lasów na naszym terenie to 102 lata, a przeciętna zasobność przekracza 318 m3/ha.

Udział siedlisk leśnych

 • 85,2 % - lasowe, w tym (Lasy i Lasy mieszane)
 • 14,9 % - borowe, w tym (Bory mieszane i Bory)

Udział gatunków lasotwórczych

 • 33,29 % - gatunki iglaste w tym:
 • świerk 6,47 %
 • sosna 26,82 %
 • 66,71 % - gatunki liściaste w tym
 • 27,20 % - olsza
 • 19,52 % - dąb
 • 10,35 % - grab
 • 6,82 % - brzoza
 • 1,85 % - lipa
 • 0,91 % - osika
 • 0,03 % - klon

Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 0,89 % - I klasa
 • 5,65 % - II klasa
 • 12,84 % - III klasa
 • 12,62 % - IV klasa
 • 25,65 % - V klasa
 • 32,87 % - VI klasa i starsze