Asset Publisher Asset Publisher

Baza edukacyjna nadleśnictwa

Podstawowe informacje o obiektach edukacyjnych Nadleśnictwa

Baza prowadzonej edukacji

Nadleśnictwo Białowieża dysponuje następującymi obiektami służącymi edukacji leśnej:

 

1. Ośrodek Edukacji Leśnej „Jagiellońskie" mieszczący się 2 km na południe od Białowieży, posiadający następującą bazę do prowadzenia zajęć:

 

Sala mieszcząca ok. 50 osób,

Podręczna biblioteka,

Wiaty ze stołami i miejscem ogniskowym,

Żwirownia z amfiteatrem, umożliwiająca prowadzenie zajęć edukacyjnych.

 

2. Ścieżki edukacyjne

Lp.

Nazwa ścieżki

Tematyka

Dodatkowe informacje

1

"Krajobrazy Puszczy"

Ścieżka ta prezentuje różne zbiorowiska leśne, zmieniające się w miarę obniżenia się terenu, możemy tu też poznać zjawiska towarzyszące działalności człowieka w środowisku, a także puszczańskie zwierzęta czy budowę gleby. Ścieżka prowadzi przez rezerwat "Wysokie Bagno" oraz dolinę rzeki Narewki.

 

Dostępność ścieżki: pieszo, rowerem;

Język informacji: polski;

Miejsce odpoczynku: wiata ze stołem i ławkami;

Długość ścieżki: 5 km;

Orientacyjny czas: pieszo - 90 min, rowerem - 60 min.

 

2

"Puszczańskie drzewa"

Ścieżka leśna, powstała w 1998 r. Przentuje drzewa i krzewy oraz zbiorowiska leśne w Rezerwacie Krajobrazowym Władysława Szafera. Prowadzi z Białowieży do Rezerwatu Pokazowego Żubrów. Po zwiedzeniu zagród ze zwierzętami można wrócić do Białowieży ścieżką "Żebra Żubra".

 

Dostępność ścieżki: pieszo, rowerem;

Język informacji: polski, angielski;

Miejsce odpoczynku: nie;

Długość ścieżki: 2,5 km;

Orientacyjny czas: pieszo - 40 min, rowerem - 25 min.

 

3

"Żebra Żubra"

Pierwsza, leśna, ścieżka została wybudowana w latach 1978-1980 wg projektu leśniczego Jacka Wysmułka. Ścieżka biegnie głównie przez podmokłe lasy oraz dawne zarastające łąki w dolinie Narewki. By ułatwić przejście wybudowano kładkę.

 

Dostępność ścieżki: pieszo;

Język informacji: polski, angielski;

Miejsce odpoczynku: nie;

Długość ścieżki:  3 km;

Orientacyjny czas: 60 min.

 

4

"Zabytkowy Park Dyrekcyjny w Białowieży"

Jest to ścieżka edukacyjna. Spacer po ścieżce urozmaica dziesięć tablic edukacyjnych, z których dowiemy się o niezwykłej historii tego miejsca, jego powstaniu i zabytkach które przetrwały do dzisiaj. Ścieżka edukacyjna rozpoczyna się na początku ul. Park Dyrekcyjny, tuż przy skrzyżowaniu z ul. Stoczek w Białowieży.

Dostępność ścieżki: pieszo, rowerem, wózek;

Język informacji: polski, angielski;

Miejsce odpoczynku: ławki wzdłuż trasy ścieżki;

Długość ścieżki: ok. 1,5 km;

Orientacyjny czas: pieszo - 30 min; rowerem - 10 min;

 

5 "Skrzydlaty Drapieżca"

Ścieżka rozpoczyna się przy Drodze Narewkowskiej. Prowadzi leśną drogą i skrajem lasu, aż do doliny rzeki Łutownia, gdzie znajdziemy wieżę widokową ułatwiającą obserwowanie miejsc żerowych orlika krzykliwego (Aquila pomarina). Wzdłuż ścieżki zostały zainstalowane tablice informacyjne dzięki którym można poznać bliżej biologię i ekologię tego gatunku, a także uzyskać odpowiedź na pytanie, dlaczego wymaga on aktywnej ochrony.

Dostępność ścieżki: pieszo, rowerem;

Język informacji: polski, angielski;

Miejsce odpoczynku: nie;

Długość ścieżki: ok. 750 m;

Orientacyjny czas: pieszo - 15 min; rowerem - 5 min;