Wydawca treści Wydawca treści

Baza edukacyjna nadleśnictwa

Podstawowe informacje o obiektach edukacyjnych Nadleśnictwa

Baza prowadzonej edukacji

Nadleśnictwo Białowieża dysponuje następującymi obiektami służącymi edukacji leśnej:

 

1. Ośrodek Edukacji Leśnej „Jagiellońskie" mieszczący się 2 km na południe od Białowieży, posiadający następującą bazę do prowadzenia zajęć:

 

Sala mieszcząca ok. 50 osób,

Podręczna biblioteka,

Wiaty ze stołami i miejscem ogniskowym,

Żwirownia z amfiteatrem, umożliwiająca prowadzenie zajęć edukacyjnych.

 

2. Ścieżki edukacyjne

Lp.

Nazwa ścieżki

Tematyka

Dodatkowe informacje

1

"Krajobrazy Puszczy"

Ścieżka ta prezentuje różne zbiorowiska leśne, zmieniające się w miarę obniżenia się terenu, możemy tu też poznać zjawiska towarzyszące działalności człowieka w środowisku, a także puszczańskie zwierzęta czy budowę gleby. Ścieżka prowadzi przez rezerwat "Wysokie Bagno" oraz dolinę rzeki Narewki.

 

Dostępność ścieżki: pieszo, rowerem;

Język informacji: polski;

Miejsce odpoczynku: wiata ze stołem i ławkami;

Długość ścieżki: 5 km;

Orientacyjny czas: pieszo - 90 min, rowerem - 60 min.

 

2

"Puszczańskie drzewa"

Ścieżka leśna, powstała w 1998 r. Przentuje drzewa i krzewy oraz zbiorowiska leśne w Rezerwacie Krajobrazowym Władysława Szafera. Prowadzi z Białowieży do Rezerwatu Pokazowego Żubrów. Po zwiedzeniu zagród ze zwierzętami można wrócić do Białowieży ścieżką "Żebra Żubra".

 

Dostępność ścieżki: pieszo, rowerem;

Język informacji: polski, angielski;

Miejsce odpoczynku: nie;

Długość ścieżki: 2,5 km;

Orientacyjny czas: pieszo - 40 min, rowerem - 25 min.

 

3

"Żebra Żubra"

Pierwsza, leśna, ścieżka została wybudowana w latach 1978-1980 wg projektu leśniczego Jacka Wysmułka. Ścieżka biegnie głównie przez podmokłe lasy oraz dawne zarastające łąki w dolinie Narewki. By ułatwić przejście wybudowano kładkę.

 

Dostępność ścieżki: pieszo;

Język informacji: polski, angielski;

Miejsce odpoczynku: nie;

Długość ścieżki:  3 km;

Orientacyjny czas: 60 min.

 

4

 "Szlak Dębów Królewskich"

Jest to ścieżka przyrodniczo-historyczna. Prowadzi wśród kilkudziesięciu dębów w wieku od 150 do 500 lat w uroczysku Stara Białowieża, którym nadano imiona władców Polski oraz Litwy. Legenda mówi, że dęby te polecił posadzić Zygmunt Stary. Wędrując szlakiem poznaje się historię Puszczy Białowieskiej, Litwy i Polski od XII do XVIII wieku.

Dostępność ścieżki: pieszo, wózek;

Język informacji: polski, angielski;

Miejsce odpoczynku: wiata na polanie, ławki wzdłuż trasy ścieżki;

Długość ścieżki:  1 km;

Orientacyjny czas: 30 min.